, ,

งานกาชาดปี 2559 สวนอัมพร กทม เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล

งานกาชาดประจำปี 2559 ที่สวนอัมพร กรุงเทพ เริ่มแล้ว งานมหกรรมการกุศลประจำปีครั้งยิ่งใหญ่ของสภากาชาดไทย ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี สดุดี 84 พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย”

งานกาชาดปี 2559 สวนอัมพร กทม

งานกาชาดประจำปี 2559 สวนอัมพร กทม. ปีนีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2559 รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณสวนอัมพร

งานกาชาด ประจำปี 2559 เริ่มแล้ว โดยสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2559 และทอดพระเนตรการแสดงชุด “ราชการุณย์” และขบวนรถประดับไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า ปีนี้คึกคักเหมือนเคย หน่วยงานต่างๆ พร้อมใจกันมาออกร้านมากมาย เช่น
งานกาชาดปี 2559 สวนอัมพร กทม

กิจกรรมการออกร้านของหน่วยงานต่างๆ

 1. กองอำนวยการจัดงานกาชาด (สนามเสือป่า) วันพุธที่ 30 มี.ค.59 เวลา 17.00 น. ขอเชิญประชาชนร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานกาชาด และทรงทอดพระเนตรขบวนแห่รถประดับไฟเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
 2. ร้านกรมการปกครอง ให้บริการงานทะเบียนและบัตรประชาชน ณ บริเวณร้านกาชาดกรมการปกครอง และให้บริการจองชื่อสกุลที่ได้รับการประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 จำนวน 999 ชื่อสกุล และชื่อสกุลที่เข้าพิธีอธิษฐานจิตจากพระเกจิอาจารย์ 9 รูป จาก 9 วัด จำนวน 1,999 ชื่อสกุล
 3. ร้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยบอกเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 4. ร้านกระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากกระทรวงพาณิชย์
 5. ร้านกองทัพอากาศ อาทิ การแสดงนิทรรศการ การเล่นเกมเสี่ยงโชค การแสดงดนตรีโดยวงดุริยางค์ ทอ. และการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า
 6. ร้านการประปานครหลวง “ทรัพยากรน้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า การประปานครหลวง ประปาเพื่อประชาชน”
 7. ร้านกาชาดการไฟฟ้านครหลวง นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พร้อมจุดถ่ายภาพ และสนุกกับเกม “โชคลอยคว้า” คูปองใบละ 20 บาท
 8. ร้าน ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมซื้อสลากบำรุงกาชาดไทย ม.เกษตรศาสตร์ ปี 59 ฉบับละ 100 บาท รายได้สมทบทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ออกรางวัล 7 เม.ย. ณ ร้าน ม.เกษตรศาสตร์ ในงานกาชาด
 9. ร้านกองทัพเรือ อาทิ กิจกรรมเล่นเกมสนุกๆ มากมาย ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม การแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารเรือ และนิทรรศการโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 10. ร้านกาชาดกรมโยธาธิการและผังเมือง มีกิจกรรมเล่นเกมสนุกๆ การออกสลากรางวัล
 11. ร้านสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จำหน่ายสลากกาชาดนิด้า สอยดาวกัลปพฤกษ์ “สอยดาวนิด้า” สลากกาชาดนิด้าติดรูปเป็นที่ระลึก รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
 12. ร้านกาชาดมหาดไทย และร้านสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัด มี 2 ร้าน คือ 1. บริเวณสนามเสือป่า 2. บริเวณสวนอัมพร ร่วมเล่นเกมและร่วมสนุกต่างๆ มากมาย
 13. ร้านธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญซื้อสลากบำรุงกาชาด สมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย
 14. ร้านสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จำหน่ายสลากบำรุงกาชาดสภาทนายความภายในงาน รับปรึกษาปัญหาทางกฎหมายแก่ประชาชนฟรี! และเล่นเกม
 15. ร้านสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย การสอยกัลปพฤกษ์ และร้านช่วยเศรษฐกิจ
 16. ร้านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเล่นเกมบิงโก ซื้อบัตรนำโชค ชิงรางวัลมากมาย
 17. ร้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทย ตักไข่ลุ้นโชค กิจกรรมเยาวชน และจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ
 18. ร้านสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญร่วมเล่นเกมตักไข่กัลปพฤกษ์ และชมผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย
 19. ร้านสมาคมแม่บ้านทหารบก จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ใบละ 100 บาท ร่วมสนุกกับการเล่นเกมกับดาราที่ชื่นชอบจากช่อง 5 และช่อง 7
 20. ร้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กิจกรรมสอยดาวกัลปพฤกษ์ จำหน่ายสินค้าของร้าน 1 นิคม 1 ผลิตภัณฑ์ ฝีมือของทหารผ่านศึกและครอบครัว การทำนายดวงชะตา และนวดแผนไทย โดยทหารผ่านศึกพิการ
 21. ร้านสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย และล้วงไข่มดแดง
 22. ร้านสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีการเล่นเกมจับรางวัล จำหน่ายสินค้าราคาถูก และร่วมประมูลสินค้าและของใช้ต่างๆ มากมาย
 23. ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ มีการช้อนไข่เต่าเสี่ยงโชค การพยากรณ์โชคชะตา โดยโหราศาสตร์ที่มีความชำนาญ
 24. ร้านสมาคมแม่บ้านตำรวจ จำหน่ายสลากและพฤกษากาชาด
 25. ร้านสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ จำหน่ายสินค้า และเล่นเกมเสี่ยงโชค เกม “ขวัญใจชาวฟ้าพาโชค”
 26. ร้านสมาคมร่วมใจภักดิ์รักษ์ป่าไทย ชมนิทรรศการและร่วมอุดหนุนสินค้าจากร้านสมาคมร่วมใจภักดิ์รักษ์ป่าไทย แจกเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าหายาก วันละ 8,400 เมล็ด ต้นพันธุ์กล้าไม้หายาก 9 วัน 9 ชนิดพันธุ์ วันละ 840 ต้น และแจกหนังสือการอนุรักษ์ป่าไม้ไทย ร่วมปลูกป่าโดยไม่ต้องเดินทางไปปลูกด้วยตนเอง ในโครงการ “ฝากปลูก” กับทางสมาคมร่วมใจภักดิ์รักษ์ป่าไทย
 27. ร้านสโมสรโรตารีกรุงเทพ-รัชดาภิเษก สนุกสนานกับเกมสอยดาวแทงลูกโป่งนำโชค และซื้อสลากกาชาด

งานกาชาดปี 2559 สวนอัมพร กทม

งานกาชาดปี 2559 สวนอัมพร กทม
รถเมล์ ขสมก. สายที่ผ่านงานกาชาด หน้ารถจะติดป้าย “ผ่านงานกาชาด” ได้แก่

 • สาย 16 เส้นทางหมอชิต 2-สุรวงศ์
 • สาย 23 เส้นทางอู่เมกา-เทเวศร์
 • สาย 70 เส้นทางประชานิเวศน์ 3-สนามหลวง
 • สาย 72 เส้นทางท่าเรือคลองเตย-เทเวศร์
 • สาย 503 เส้นทางรังสิต-สนามหลวง
 • สาย 505 เส้นทางปากเกร็ด-สวนลุมพินี
 • สาย 509 เส้นทางพุทธมณฑลสาย 2-หมอชิต 2

ขสมก. จะจัดรถเวียนบริการรับ-ส่งฟรี (Shuttle Bus) อีก 3 เส้นทาง คือ

 • สนามหลวง-เทเวศร์
 • อนุสาวรีย์ชัยฯ-สนามม้านางเลิ้ง
 • หัวลำโพง-สนามม้านางเลิ้ง

งานกาชาดปี 2559 สวนอัมพร กทม
สำหรับผู้ที่จะมาเที่ยวงานกาชาดอ โดยใช้บริการของรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีอนุสาวรีย์ชัยฯ แล้วขึ้นรถ Shuttle Bus สำหรับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ขึ้น Shuttle Bus ได้ที่สถานีหัวลำโพง

นอกจากนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตในงานกาชาดด้วย เรียกว่าเที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล งานกาชาดปี 2559 สวนอัมพร กทม. จริงๆ.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

ป้ายโฆษณาหาผัว ของ ปุ้ย อรัญญา ปทุมทอง

หาผัวแนวใหม่ “ปุ้ย อรัญญา” ขึ้นป้ายโฆษณา พร้อมแจกเบอร์โทร ใครหาเมีย เชิญ!!

จิ๊บ ปกฉัตร แฟชั่นชุดว่ายน้ำ นิตยสาร BAREFOOT

ร้อนซู่!! จิ๊บ ปกฉัตร เป็นนางแบบแฟชั่นบิกินี่ให้นิตยสาร BAREFOOT รับซัมเมอร์