, ,

กลุ่มคนร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยครองทรัพย์สิน 58% ของทั้งประเทศ

รายงานการจัดอันดับความมั่งคั่งของโลกประจำปี 2016 (Global Wealth Report 2016) ในส่วนของประเทศที่มีความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจมากที่สุด ประเทศไทยติดอันดับ 3

การจัดอันดับความมั่งคั่งของโลกประจำปี 2016 (Global Wealth Report 2016) ประเทศไทยติดอันดับ 3 ประเทศที่มีความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก ขณะที่ประเทศรัสเซียอยู่อันดับ 1 และประเทศอินเดีย อยู๋อันดับ 2

Unequal Countries

รายงานการจัดอันดับความมั่งคั่งของโลกประจำปี 2016 (Global Wealth Report 2016) ของ Credit Suisse ในส่วนของประเทศที่มีความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ ประเทศรัสเซีย โดย 74.5% ของทรัพย์สินทั้งประเทศอยู่ในมือของกลุ่มคนร่ำรวยที่สุด ซึ่งมีสัดส่วนเพียง 1% ของทั้งประเทศ สำหรับอันดับที่ 2 คือ ประเทศอินเดีย สัดส่วน 58.4% และอันดับที่ 3 คือ ประเทศไทย กลุ่มคนรวยที่สุดถือครองทรัพย์สิน 58% ของประเทศ ประเทศอินโดนีเซีย ตามมาในอันดับที่ 4 ทรัพย์สิน 49.3% เป็นของกลุ่มคนรวย สำหรับอันดับที่ 5 คือ ประเทศจีน 43.8% ขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีสัดส่วนอยู่ที่ 42.1%

สำหรับประเทศอื่นๆ นั้น สัดส่วนความมั่งคั่งในมือคนที่รวยที่สุด 1% ในประเทศนั้นๆ อยู่ที่ประมาณ 20-50% ถ้านับความมั่งคั่งของทุกประเทศทั่วโลกรวมกัน จะพบว่าความมั่งคั่งประมาณ 50.8% ของทั้งโลกอยู่ในมือคนเพียง 1% เท่านั้น

ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก หากคิดเป็นค่าเฉลี่ยแล้ว เศรษฐีผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกซึ่งคิดเป็นจำนวน 10% ครอบครองทรัพย์สินกว่า 89% ของทั้งโลกเลยทีเดียว ในขณะที่ประชากรผู้มีรายได้น้อยจากทั่วโลกกลับได้ครอบครองทรัพย์สินเพียง 1% เท่านั้น

เมื่อขยับสัดส่วนขึ้น ความมั่งคั่งที่อยู่ในมือของคนรวยที่สุด 10% สัดส่วนของประเทศไทยอยู่ที่ 79.9% ขณะที่ 2 ประเทศใหญ่อย่าง ประเทศจีน 73.2% และประเทศสหรัฐอเมริกา 77.6% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกัน

Source : Independent

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

King Rama 10

ประวัติศาสตร์แผ่นดินไทย ทรงตอบรับเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็น ‘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ รัชกาลที่ 10

Astronaut-EVA

เรื่องอึนี่เรื่องใหญ่ นาซ่าชวนประกวดวิธีให้นักบินอวกาศปลดทุกข์ รางวัล 1 ล้านบาท