, ,

ภาพธนบัตรที่ระลึกราคาสูงที่สุดในประเทศไทย 500,000 บาท ราคาแรกขาย 1,000,000 บาท

ธนบัตรไทยที่ราคาสูงที่สุดเป็น ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 500,000 บาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคล วันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษก ครบ 50 ปี ราคาแรกที่ธนาคารแห่งประเทศไทยขายคือ 1,000,000 บาท

ธนบัตรไทยที่ราคาสูงที่สุด เป็นธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 500,000 บาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคล วันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษก ครบ 50 ปี ราคาแรกที่ธนาคารแห่งประเทศไทยขายคือ 1,000,000 บาท

500000-banknote-front
ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 500,000 บาท จัดพิมพ์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคล วันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษก ครบ 50 ปี

ธนาคารแห่งประเทศไทย เผยแพร่ภาพธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 500,000 บาท ซึ่งเป็นธนบัตรไทยที่ราคาสูงที่สุด ออกเมื่อปี 2543 แบงก์ชาติได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคล วันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษก ครบ 50 ปี โดยมีชนิดราคา 500,000 บาท และ 50 บาท เพื่อเทิดทูนความรักที่มีต่อกันระหว่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่ทั้งสองพระองค์ที่ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพสกนิกร โดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย นับเป็นความรักที่หาที่สุดมิได้ และเป็นบุญบารมีของพสกนิกรที่ได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีในครั้งนี้

ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 500,000 บาท จัดพิมพ์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคล วันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษก ครบ 50 ปี
ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 500,000 บาท จัดพิมพ์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคล วันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษก ครบ 50 ปี

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ 50 ปี ชนิดราคา 500,000 บาท เป็นธนบัตรที่จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันบรมราชาภิเษกสมรส ครบ 50 ปี วันที่ 28 เมษายน 2543 และวันบรมราชาภิเษก ครบ 50 ปี วันที่ 5 พฤษภาคม 2543 โดยประกาศออกใช้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2543 และนำออกใช้ (จ่ายแลก) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2543 จัดพิมพ์จำนวน 1,998 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ

1. ชุดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีตราอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. นำหมวดเลขหมายทั้งไทยและอารบิก จำนวน 999 ฉบับ
2. ชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีตราอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. นำหมวดเลขหมายทั้งไทยและอารบิก จำนวน 999 ฉบับ

ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 500,000 บาท จัดพิมพ์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคล วันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษก ครบ 50 ปี
ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 500,000 บาท จัดพิมพ์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคล วันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษก ครบ 50 ปี
ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 500,000 บาท จัดพิมพ์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคล วันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษก ครบ 50 ปี
ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 500,000 บาท จัดพิมพ์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคล วันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษก ครบ 50 ปี

ธนบัตรรุ่นนี้ ราคาแรกที่ธนาคารแห่งประเทศไทยขายคือ 1,000,000 บาท และมีการบันทึกทะเบียนชื่อผู้ซื้อด้วย ราคาส่วนที่เกินหน้าธนบัตรนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หากผู้ถือจะขายคืนธนาคารแห่งประเทศไทย จะได้เท่าราคาหน้าธนบัตรเท่านั้น คือ 500,000 บาท และต้องเป็นผู้ขายคืนตามชื่อในสมุดทะเบียนด้วย หากเปลี่ยนมือแล้วจะขายคืนไม่ได้

ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 500,000 บาท จัดพิมพ์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคล วันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษก ครบ 50 ปี

สำหรับธนบัตรที่ระลึกชุดนี้ มีลักษณะพิเศษกว่าธนบัตรทั่วไป โดยมีขนาดกว้าง 12.6 เซนติเมตร ยาว 20.5 เซนติเมตร และบนธนบัตรยังมีรายละเอียดพิเศษเป็นภาพอ้างอิงจากพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน 9 จุดด้วยกัน ดังนี้ (คลิ๊กหน้าต่อไป)

What do you think?

2 points
Upvote Downvote

Total votes: 2

Upvotes: 2

Upvotes percentage: 100.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

King Bhumibol Adulyadej พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

‘สหประชาชาติ’ ประชุมเพื่อสดุดี และถวายพระเกียรติแด่ ‘พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช’

Apple เปิด MacBook Pro 2016 ใหม่ ราคาเริ่มต้น 67,900 บาท เร็วขึ้น บางเบาลง พร้อม Touch Bar