,

12 ภาพ ‘อดีต’ และ ‘ปัจจุบัน’ ของกำแพงเบอร์ลิน สัญลักษณ์แห่งสงครามเย็น

กำแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall) ซึ่งแบ่งแยกเยอรมนีออกเป็น 2 ส่วนช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กำแพงกำแพงเบอร์ลินแห่งนี้ถูกขนานนามว่า เป็น “สัญลักษณ์แห่งสงครามเย็น”

กำแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall) ซึ่งแบ่งแยกเยอรมนีออกเป็น 2 ส่วนช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กำแพงกำแพงเบอร์ลินแห่งนี้ถูกขนานนามว่า เป็น “สัญลักษณ์แห่งสงครามเย็น

กำแพงเบอร์ลินสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ปี ค.ศ. 1961 หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อแบ่งแยกพื้นที่ 3 ส่วนที่ควบคุมโดย 4 พันธมิตรมหาอำนาจ ที่ได้รับชัยชนะในสงครามเหนือนาซีเยอรมัน ประเทศฝรั่งเศส, อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา พื้นที่ส่วนนี้กลายเป็นเยอรมนีตะวันตก หรือสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of Germany) ออกจากพื้นที่ที่ควบคุมโดยสหภาพโซเวียต ซึ่งกลายเป็นเยอรมนีตะวันออก หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี (German Democratic Republic: GDR) โดยกำแพงในเบอร์ลิน ส่วนที่แบ่งแยกเบอร์ลินตะวันออกและตะวันตกออกจากกัน มีความสูง 3-4 เมตร ยาว 45 กิโลเมตร

The Berlin Wall Symbol of the Cold War

ช่วงแรก ประชาชนของทั้งสองประเทศสามารถเดินทางข้ามพรมแดนไปมาหาสู่กันได้อย่างอิสระ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความแตกต่างระหว่างการปกครองแบบประชาธิปไตยในเยอรมนีตะวันตก และการปกครองในระบบคอมมิวนิสต์ในเยอรมนีตะวันออก ทำให้เศรษฐกิจของเยอรมนีตะวันตกดีกว่ามาก ชาวเยอรมนีตะวันออกจึงพากันอพยพหนีไปยังเยอรมนีตะวันตกมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีการใช้แผ่นคอนกรีตในการสร้างกำแพงป้องกันไม่ให้ประชาชนใช้ปีนข้ามไปได้ และรื้อตึกต่างๆ ใกล้กำแพงจนกลายเป็นพื้นที่โล่ง รู้จักกันในชื่อ ‘ดินแดนไร้คน’ (No Man’s Land) หรือ ‘ลานแห่งความตาย’ (Death Strip) พื้นที่แห่งนี้ฝังกับระเบิดเอาไว้จำนวนมาก เพื่อป้องกันคนหลบหนี และมีหอคอยของทหารรักษาการณ์ กว่า 300 หอ ที่พร้อมจะยิงทุกคนที่พยายามจะข้ามไปฝั่งตะวันตก ตลอดเวลา 28 ปี มีชาวเยอรมนีตะวันออกมากกว่า 100,000 คน พยายามข้ามกำแพงเบอร์ลิน แต่ประสบความสำเร็จเพียง 5,000-10,000 คนเท่านั้น โดยตัวเลขผู้เสียชีวิตที่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการอยู่ที่ 136 คน หลายคนเสียชีวิตเพราะถูกทหารยิง บางส่วนเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ เช่น จมน้ำในแนวแบ่งเขตกลางแม่น้ำ

The Berlin Wall Symbol of the Cold War

จนกระทั่งกำแพงเบอร์ลินล่มสลาย วันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1989 ได้รับการยอมรับว่าเป็นวันที่กำแพงเบอร์ลินล่มสลาย แม้การทำลายกำแพงอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 1990 และเยอรมนีก็กลายเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งในวันที่ 3 ตุลาคม 1990 ปีเดียวกันนั้นเอง.

The Berlin Wall Symbol of the Cold War

What do you think?

-1 points
Upvote Downvote

Total votes: 3

Upvotes: 1

Upvotes percentage: 33.333333%

Downvotes: 2

Downvotes percentage: 66.666667%

Louie Tucker นางแบบเด็กสาวน้อยลูกครึ่งเกาหลี-อังกฤษ น่ารักเหมือนตุ๊กตา

Louie Tucker นางแบบเด็ก สาวน้อยลูกครึ่งเกาหลี-อังกฤษ น่ารักเหมือนตุ๊กตา

Cara Delevingne Chanel’s Métiers d’Art 2017

คาร่า เดอเลวีญ (Cara Delevingne) เซอร์ไพรส์คืนแคทวอล์คในแฟชั่นโชว์ Chanel Métiers d’Art 2016/17