,

คาถาสักการะบูชา ร.5 วันปิยมหาราช เคล็ดลับ และวิธีไหว้เสด็จพ่อ ร.5 ที่ลานพระรูปทรงม้า

ปวงชนชาวไทยที่เคารพนับถือ ‘สมเด็จพระปิยมหาราช’ นิยมไปถวายเครื่องสักการะองค์ ‘เสด็จพ่อ ร.5’ ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า เพื่อขอพรให้ท่านคุ้มครอง ตลอดจนให้ประสบความสำเร็จในชีวิต การงานก้าวหน้า ธุรกิจ-กิจการรุ่งเรือง

วันปิยมหาราช‘ ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกๆ ปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ ‘รัชกาลที่ 5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปวงชนชาวไทยเรียกท่านว่า ‘เสด็จพ่อ ร.5‘ เนื่องจากพระองค์ท่านทรงเป็นที่รักของพสกนิกรทั้งชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง


วันปิยมหาราช Chulalongkorn Day King Rama 5

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5‘ พระองค์ได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า ‘สมเด็จพระปิยมหาราช‘ ซึ่งมีความหมายว่า ‘พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน‘ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น ‘วันปิยมหาราช‘ ปวงชนชาวไทยที่เคารพนับถือ ‘สมเด็จพระปิยมหาราช‘ นิยมไปถวายเครื่องสักการะองค์ ‘เสด็จพ่อ ร.5‘ ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า เพื่อขอพรให้ท่านคุ้มครอง ตลอดจนให้ประสบความสำเร็จในชีวิต การงานก้าวหน้า ธุรกิจ-กิจการรุ่งเรือง

เครื่องสักการะถวายเสด็จพ่อ ร.5

  1. น้ำมะพร้าวอ่อน
  2. กล้วยน้ำว้า
  3. ทองหยิบ
  4. ทองหยอด
  5. บรั่นดี
  6. ซิการ์
  7. ข้าวคลุกกะปิ
  8. ดอกกุหลาบสีชมพู

วันปิยมหาราช Chulalongkorn Day King Rama 5

การบูชาพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ควรบูชาทุกวัน หากไม่ได้บูชาทุกวันเพราะมีกิจจำเป็นก็ให้บูชาทุกวันอังคาร (ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์) และวันพฤหัสบดี (ซึ่งเป็นวันครู) ควรบูชาเป็นประจำทุกวันพระก็ได้ ในวันพระให้ยกเว้นการถวายของบูชาในสิ่งที่เป็นอบายมุข เช่น บุหรี่ เหล้า มีข้อแม้ว่าถ้าบูชาแล้วต้องถวายติดต่อกันไปไม่ใช่ทำๆ หยุดๆ ส่วนวิธีไหว้สักการะเสด็จพ่อ ร.5‘ นั้น สำหรับผู้บูชาครั้งแรกให้จุดธูป 16 ดอก ส่วนครั้งต่อไปจุด 9 ดอก ว่าคาถาไหว้เสด็จพ่อ ร.5 ดังนี้

พระคาถาบูชาดวงพระวิญญาณเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ” (กล่าว 3 จบ)

คำบูชาเสด็จพ่อ ร.5 แบบเต็มรูปแบบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
อิติปิ โส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ
อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ
พระสยามมินโท วะโรอิติ
พุทธะสังมิ อิติอะระหัง
สะหัสสะกายัง วะรังพุทโธ
นะโม พุทธายะ มาสีสะมานัง

พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง แบบย่อ

“พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ” หรือแบบเต็ม “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ มาสีสะมานัง”

พระคาถาอธิษฐานขอพร เสด็จพ่อ ร. 5

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

 

พระสยามะมินโท วะโร อัตตัง พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิโย เทวามนุสสานัง”

จงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ปิโย นาคะสัมปันนานัง จงบังเกิดความรักที่มีอนุภาคสูงสุด ปิโย พรหมานะมุตตะโม จงบังเกิดความรักกับผู้มีอำนาจท่านท้าวมหาพรหม เจ้าจอม อินทรา นาค ครุฑ และคนธรรพ์ ปินันทิยัง นะมามินัง ความรัก ความยินดี ความเมตตา จงบังเกิดในเรือนร่างข้าพเจ้าทุกส่วนแม้ปลายเส้นผม

ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (5 จบ)

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ…… นามสกุล…… ต้องการให้พระองค์ท่านช่วยเรื่อง…… อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะ นาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (3 จบ)

พระพุทธเจ้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะขอให้บุญบารมีขององค์เสด็จพ่อ ร.5 สูงยิ่งๆ ขึ้น และแกร่งกล้ายิ่งๆ ขึ้น

(* ห้ามบนบาน)

วันปิยมหาราช Chulalongkorn Day King Rama 5

เคล็ดลับการบูชาดวงพระวิญญาณเสด็จพ่อ ร.๕ ด้วยตัวเองที่บ้าน

๑. สำหรับคนธรรมดาทั่วไป ตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ในที่สูง จากนั้นหาหิ้งหรือโต๊ะขนาดพอสมควรกันฐานะตั้งแจกันดอกไม้ในตอนเช้าก็ถวายพระสุธารส (ชาหรือกาแฟหรือน้ำหวานกับผลไม้ หรือขนมตามสมควรแก่ฐานะหรือจะเป็นอาหารชุดเล็กเหมือนถวายข้าวพระพุทธก็ได้)

๒. สำหรับคนที่มีฐานะ (เจ้าของเคล็ดลับเป็นเศรษฐีหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่) จัดหามุมหนึ่งของบ้านในห้องพระชั้นบนบ้านหรือในมุมบ้านมุมใดมุมหนึ่งตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ในที่สูงๆ ด้านล่างมีโต๊ะและเก้าอี้หลุยส์หรือแบบอื่นที่งดงามตามกำลังทรัพย์วางไว้ใต้พระบรมฉายาลักษณ์ แก้วแบบใช้ดื่มไวน์ หรือแก้วมีก้านถวายผลไม้อย่างดีและเครื่องคาวหวานในถาดเครื่องถ้วยชามที่สวยงาม รินน้ำใส่ในแก้วมีก้าน รินเหล้าอย่างดีจะเป็นเหล้าองุ่น หรือเหล้าแบบคอนยัคก็ตามแต่ลงไปในแก้วก้าน ชงกาแฟ ขนมปังใส่ในถ้วยกาแฟ มีจานรองถวาย พร้อมกับเครื่องคาวหวานและแจกันดอกไม้

เมื่อเลยเวลาเที่ยงวันแล้ว ยกอาหารคาวหวานและกาแฟออกทิ้ง ผลไม้และน้ำตลอดจนเหล้าไว้ที่เดิม จนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินจึงเก็บเหล้าให้เทเก็บใส่ขวดไว้ เอาไว้กินเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ

การบูชาให้จุดธูปอัญเชิญดวงพระวิญญาณมารับเครื่องสักการะบูชา ทำอย่างจริงใจและนอบน้อม จะได้ทำมาค้าคล่องและมีความสุขความเจริญ.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

His Majesty King Bhumibol Adulyadej Rama 9

Google Map of Memory ปักริบบิ้นดำบนแผนที่โลก แสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของในหลวง

ฝ้าย สุภาพร มะลิซ้อน มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016

‘ฝ้าย สุภาพร มะลิซ้อน’ Miss Grand Thailand 2016 ไม่ประกวดชุดว่ายน้ำ เว็บปลอมกุข่าว ณวัฒน์จ่อฟ้องหมิ่นเบื้องสูง