, ,

เทศกาลคเณศจตุรถี วันประสูติของพระพิฆเนศ บูชาพระพิฆเนศวร เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ปัญญา และศิลปวิทยา

วันประสูติของพระพิฆเนศ หรือที่เรียกว่า “วันจตุรถี” เป็นวันสำคัญในการบูชาพระพิฆเนศ ที่ยึดถือกันมาช้านาน คือ วันแรม 4 ค่ำ เดือน 9 และวันแรม 4 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งปี 2559 นี้ตรงกับวันที่ 5 กันยายน

พระพิฆเนศ หรือ พระพิฆเนศวร” (Ganesha) เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ปัญญา และศิลปวิทยา ถือเป็นองค์ “ปฐมปูชนียเทพ” หนึ่งในเทพที่มีเทวานุภาพมากที่สุดองค์หนึ่ง ซึ่งต้องได้รับการบูชาก่อนเทพองค์อื่นๆ จึงทำให้มีผู้คนทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะศิลปกรรม นาฏศิลป์ วรรณกรรม การค้า ให้ความเคารพนับถือและสักการะบูชาพระพิฆเนศ กันอย่างกว้างขวาง


Ganesha Lord of Success
วันประสูติของพระพิฆเนศ หรือที่เรียกว่า “วันจตุรถี” เป็นวันสำคัญในการบูชาพระพิฆเนศ ที่ยึดถือกันมาช้านาน คือ วันแรม 4 ค่ำ เดือน 9 และวันแรม 4 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งปี 2559 นี้ตรงกับวันที่ 5 กันยายน เชื่อกันว่าท่านจะเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์ เพื่อรับทราบเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ศรัทธาเลื่อมใสในตัวท่าน และเป็นวันเริ่มต้น “เทศกาลคเณศจตุรถี” เทศกาลบูชาพระพิฆเนศที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เนื่องในโอกาสวันประสูติของพระพิฆเนศ ราชประสงค์ คัลเจอรัล เซ็นเตอร์ (Ratchaprasong Cultural Center) ชั้น 3 ศูนย์การค้า อัมรินทร์ พลาซ่า ได้อัญเชิญ “องค์พระพิฆเนศปาง 51 ตา”  ให้ประชาชนได้สักการะบูชาโดยประกอบพิธีพราหมณ์ (ฮินดู) และมอบ “น้ำตาพระศิวะ (Rudaraksha)” เมล็ดพืชมงคลจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ บนเทือกเขาหิมาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสำเร็จสมประสงค์ทุกอย่างแก่ผู้ครอบครอง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมประกอบพิธีพราหมณ์ (ฮินดู) ในงาน “เทศกาลคเณศจตุรถี” ระหว่างวันที่ 5-14 กันยายน เวลา 11:00 -19:00 น.

องค์พระพิฆเนศปาง 51 ตา เป็นปางที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,100 ปี ถือเป็นปางหายากในประเทศไทย โดยองค์นี้ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมศาสนาฮินดู ประเทศอินเดีย และถูกปลุกเสกจากวัดศักดิ์สิทธิ์ 8 แห่ง ในประเทศอินเดีย รวมพลังแห่งมหาเทพมารดา 5 พระองค์ คือ พระแม่ทุรคา พระแม่คงคา พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี พระแม่ตีรีปูราซุนบารี และมหาเทพบิดา 2 พระองค์ คือ พระศิวะ พระนารายณ์

รวมถึงพลังอำนาจขององค์พระพิฆเนศปาง 51 ตา เป็นพระพิฆเนศปางแรกและปางเดียวเท่านั้น ที่จะสามารถประทานพรสุดวิเศษแก่ผู้บูชาสักการะบูชาได้แบบครอบจักรวาล โดยเฉพาะพระพรในด้านยศฐาบรรดาศักดิ์ อำนาจวาสนา ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจการงาน ความร่ำรวยมั่งคั่งในขั้นมหาเศรษฐี นอกจากนี้ยังประทานพรด้านสติปัญญา ศิลปวิทยาการทุกแขนง สุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงความหายนะทั้งปวงไม่กล้ากล้ำกราย นำสู่ความสุขสถาพรอย่างนิรันดร์

การเดินทาง โดยรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีชิดลม ทางออกที่ 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 081-889-8221

*หมายเหตุ:

1. ผู้ที่มาสักการะทุกท่านจะได้รับ “น้ำตาพระศิวะ” ในช่วงเวลา 12:00 – 14:00 เท่านั้น (จำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มาก่อน 1 ท่าน ต่อ 1 เมล็ด)
2. ผู้ที่มีความประสงค์นำพระพิฆเนศของตนเองมาร่วมพิธีบวงสรวงในเทศกาลคเณศจตุรถี กรุณาสำรองพื้นที่ล่วงหน้า โทรศัพท์ 081-889-8221กัด สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มาก่อน 1 ท่าน ต่อ 1 เมล็ด)
3. ผู้ที่มีความประสงค์นำพระพิฆเนศของตนเองมาร่วมพิธีบวงสรวงในเทศกาลคเณศจตุรถี กรุณาสำรองพื้นที่ล่วงหน้า โทรศัพท์ 081-889-8221

Ganesh

พระพิฆเนศปาง 51 ตา

พระพิฆเนศปาง 51 ตา อุบัติตามคำทำนายของ มหาฤาษีอกัสตยา (Agastya) พระอาจารย์ของพระแม่อุมาเทวี ที่พบในบันทึกคัมภีร์ใบลานของวัดชิตวารารัมว่า มหาฤาษีองค์นี้ได้ทำนายก่อนที่ตนเองจะละสังขารว่า หลัง 5,100 ปีไปแล้วความเจริญรุ่งเรืองจะบังเกิดขึ้นไปทั่วโลก และความเสื่อมในจิตใจของมนุษย์จะทำให้มหาเทพทั้งหลายบนสรวงสวรรค์ไม่อยากช่วยเหลือเหล่ามวลมนุษย์ บรรดาอสูรทั้งหลายจะเรืองอำนาจ และนำพาให้เกิดโลกแห่งกาลกาลียุค ซึ่งโลกนี้จะพ้นภัยพิบัติต่อเมื่อพระบรมครูพระพิฆเนศจะทรงพระเมตตา และประทานพรให้ผู้ที่รักพระองค์อยู่รอดปลอดภัย พระองค์จะอวตารมาอุบัติในรูปของกายทิพย์ ในปาง 51 ตา ซึ่งมีชื่อว่า Shubha Drishti Ganapathy แปลว่า บุญบารมีซึ่งมาจาก 51 ตา และถือว่าเป็นปางที่สิ้นสุดและสูงสุดขององค์พระพิฆเนศทุกๆ ปาง จะไม่บังเกิดปางหรืออวตารใดๆ เกิดขึ้นอีกแล้วกับองค์พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศปางนี้จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของมหาชนที่นิยมบูชาเทพ เนื่องจากเป็นปางที่รวมพลังแห่งมหาเทพมารดาผู้เป็นใหญ่บนสรวงสวรรค์ถึง 5 องค์ด้วยกัน อาทิ พลังแห่งพระแม่ทุรคา คือ สิงห์โต พลังแห่งพระแม่คงคา คือหม้อน้ำอมฤตที่อยู่บนพระเศียร พลังแห่งพระแม่อุมา คือมีดดาบในพระหัตถ์ขวาที่ 2 พลังแห่งพระแม่ลักษมี คือบัลลังก์ดอกบัว พลังแห่งพระแม่ตีรีปูราซุนบารี (ร่างอวตารของพระแม่อุมาเทวี) คือ งูจงอาง 9 ตัว แผ่พังพานเป็นรัศมีบนพระเศียร และยังมีพลังแห่งเทพบิดา ซึ่งถือเป็นพลังหลักของพระพิฆเนศปางนี้โดยเฉพาะ พลังแห่งพระศิวะ คือตรีศูลในพระหัตถ์ขวาที่ 1 พลังแห่งพระนารายณ์ คือธรรมจักรในพระหัตถ์ขวาที่ 3 และกระบองในพระหัตถ์ซ้ายที่ 2 รวมถึงพลังอำนาจหลักขององค์พระพิฆเนศปาง 51 ตา จากพระเนตรศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั้ง 51 ดวง ซึ่งถือว่าเป็นพระพิฆเนศปางแรกและปางเดียวเท่านั้น ที่จะสามารถประทานพรสุดวิเศษแห่ผู้บูชาสักการะบูชาได้แบบครอบจักรวาล โดยเฉพาะพระพรในด้านยศฐาบรรดาศักดิ์ อำนาจวาสนา ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจการงาน ความร่ำรวยมั่งคั่งในขั้นมหาเศรษฐี นอกจากนี้ยังประทานพรด้านสติปัญญา ศิลปวิทยาการทุกแขนง สุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ความหายนะทั้งปวงไม่กล้ากล้ำกราย นำสู่ความสุขสถาพรอย่างนิรันดร์

บทสวดบูชา พระพิฆเนศปาง 51 ตา

พระคาถาที่ถูกคัดลอกมาจากคัมภีร์ใบลานอันเก่าแก่ของวัดชิตาวารารัม
โอม ฮรีม ชรีม ครีม โกลม กำ กานาปาติเย
วารานามุคเฮ ซาวาริชตัน วารายา วารายา โอม สวาฮา

ถ้าหมั่นบูชาท่านและทำความดีอย่างสม่ำเสมอ ท่านจะประทานพรให้เราประสบความสำเร็จ เดินไปสู่ทางที่ดีงาม เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตและประสบแต่ความโชคดี
เครื่องสักการะ: ธูป 9 ดอก เทียน ดอกดาวเรืองสด น้ำสะอาด นมสด ขนมหวานรสอ่อน ผลไม้สด หรือธัญพืช
ข้อห้าม: ห้ามถวายเนื้อสัตว์ และควรงดใช้ขนมหรืออาหารที่มีส่วนประกอบของไข่

ข้อควรปฏิบัติในวันคเณศจตุรถี

ก่อนถึงวันคเณศจตุรถี ผู้เลื่อมใสควรปฏิบัติดังนี้
1.ทำความสะอาดหิ้งพระ และห้องบูชา เพื่อเป็นการรับเสด็จการมาของพระองค์
2.นอกจากทำความสะอาดแล้ว อาจจะตกแต่งด้วย ผ้า ธง หรือมาลัย ให้สวยงาม(ถ้าทำได้)
3.ควรจัด อาสนะ โต๊ะ หรือตั่งเตี้ยๆ เพื่อเป็นที่ประทับแยกจากหิ้งพระ ทาพื้นด้วยสีแดง (สีแห่งพลังงาน) หรือสีส้ม(สีของผงซินดู) หรือจะปูด้วยผ้าสีดังกล่าวแทนก็ได้
4.เช้าวันที่ 5 ก่อนรุ่งอรุณ (เวลาใดที่สะดวกก็ได้ แต่รุ่งอรุณเป็นเวลาที่เหมาะกับการบูชาพระคเณศมากที่สุด)อาบน้ำชำระกายให้สะอาด อัญเชิญเทวรูปองค์พระพิฆเนศ จากหิ้งบูชา (นิยมใช้ปางนั่งมากกว่า เพราะถือว่าพระองค์จะต้องมาประทับอยู่ที่บ้านเราถึง 10 วัน ถ้ายืนจะเมื่อยนี่เป็นความเชื่อของชาวฮินดู เมื่อก่อน ส่วนในปัจจุปันนี้ ไม่เคร่งครัดแล้วจะนั่งหรือยืน ก็ได้) หากมีเทวรูปพระคเณศหลายองค์ ให้เลือกองค์ที่เหมาะสม 1 องค์
5.เทวรูปที่จะนำมาสรงน้ำ ควรเป็นโลหะ หิน ไม่ควรใช้เทวรูปที่เป็นไม้ ดิน หรือเขียนสีตกแต่งด้วยเพชรพลอย หรือปิดทอง เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย
6.สรงน้ำเทวรูปด้วย
-น้ำเปล่า
-น้ำปัญจะมรัตน์ (น้ำนม น้ำนมเปรี้ยว น้ำผึ้ง น้ำมันเนย น้ำตาลทราย)
-น้ำหอม
-น้ำผสมผงกำยาน
-น้ำผสมผงขมิ้น
-น้ำผสมผงซินดู
-น้ำผสมผง กุมกุม
-น้ำผสมกลีบดอกไม้
-น้ำคงคา
(ไม่จำเป็นต้องทั้งหมดที่กล่าวมา เอาที่หาได้)
7.เช็ดทำความสะอาดเทวรูป แล้วอัญเชิญประทับบนโต๊ะที่เตรียมไว้
8.ประดับตกแต่งเทวรูปด้วยผ้า และเครื่องประดับ ถ้าใส่ที่เทวรูปไม่ได้ ก็ให้ใส่พานวางไว้ด้านหน้า
9.ถวายธูป/กำยาน และประทีป
10.ถวายอาหาร ผลไม้ ขนมหวาน นม
11.สวดภาวนา “โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ” 108 จบ
12.ทำสมาธิ ถึงองค์พระคเณศ อธิฐานขอพร

“โอม ศานติ ศานติ ศานติ”

ส่งไลน์ให้เพื่อนคุณด้วยนะ!
  •  

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%