, ,

นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นพบความสัมพันธ์ “ดวงจันทร์” กับ “แผ่นดินไหว”

วารสาร Nature Geoscience ตีพิมพ์รายงาน นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นพบความสัมพันธ์ “ดวงจันทร์” กับ “แผ่นดินไหว”

Nature Geoscience รายงานนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นพบความสัมพันธ์ “ดวงจันทร์” กับ “แผ่นดินไหว” นับเป็นครั้งแรกที่ได้นำข้อมูลทางสถิติมาประกอบการวิเคราะห์ในเรื่องนี้

Moon-Earthquake

วารสาร Nature Geoscience ตีพิมพ์รายงานการศึกษาชิ้นใหม่ของนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยโตเกียวในประเทศญี่ปุ่น มีเนื้อหาว่า เสี้ยวจันทร์หรือวันข้างขึ้นและวันข้างแรม มีความเชื่อมโยงกับความรุนแรงของแผ่นดินไหว โดยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ๆ มักจะเกิดขึ้นในระหว่างที่มีคลื่นสูง คือ ช่วงขึ้น 1 ค่ำ และขึ้น 15 ค่ำ ของแต่ละเดือน ซึ่งถือเป็นช่วงที่คลื่นมีความสูงมากที่สุด จากสถิติพบว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุด 9 ครั้งจากจำนงน 12 ครั้ง เกิดขึ้นในช่วงที่คลื่นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และโลกของเรา เรียงกันเป็นเส้นตรง ทำให้ดวงจันทร์มีแรงดึงดูดมากขึ้น

แม้ทฤษฎีนี้จะเคยถูกยกมาพูดถึงกันนานแล้ว แต่นับเป็นครั้งแรกที่มีการนำข้อมูลทางสถิติมาประกอบการวิเคราะห์ เชื่อว่าการค้นพบครั้งนี้จะสามารถช่วยในการพยากรณ์แผ่นดินไหวได้ต่อไป

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

ปู ไปรยา จุกหลุด กลางนิวยอร์ก หลังชาวเน็ตแชร์ว่อนภาพหลุดจุกโผล่ ปู ไปรยาบอก “สติ๊กเกอร์ค่ะ”

18-Carat Solid Gold Toilet Guggenheim Museum

โถส้วมทองคำเปิดให้คนทั่วไปใช้จริง ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Guggenheim