, ,

MV เพลงสรรเสริญพระบารมี โดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ที่ท้องสนามหลวง

MV เพลงสรรเสริญพระบารมี โดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล และดนตรีโดย อาจารย์ สมเถา สุจริตกุล บันทึกประวัติศาสตร์ไทย พสกนิกรหลั่งไหลร่วมร้อง #เพลงสรรเสริญพระบารมี แด่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ที่สนามหลวง

MV เพลงสรรเสริญพระบารมี‘ พร้อมพระราชดำรัสในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งพสกนิกรชาวไทยหลายแสนคนไปร่วมร้องที่บริเวณท้องสนามหลวง หน้าพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล และดนตรีโดย อาจารย์ สมเถา สุจริตกุล

His Majesty King Bhumibol Adulyadej
His Majesty King Bhumibol Adulyadej

โดยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามิน ทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2519 ความว่า

บันทึกประวัติศาสตร์ไทย พสกนิกรหลั่งไหลร่วมร้อง #เพลงสรรเสริญพระบารมี แด่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ที่สนามหลวง

“ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย ขอขอบใจท่าน ที่ได้แสดงน้ำใจไมตรีต่อข้าพเจ้า และพระราชินี กับลูกๆ ทุกคน ทั้งได้ร่วมมือ สนับสนุนในกิจทุกอย่าง ทำให้เกิดกำลังใจกับเราอย่างมากประชาชนคนไทยมีการแสดงออกชัดเจนขึ้น ว่าต้องการอะไร เมื่อแสดงออกมาเช่นนี้ ก็ทำให้รู้ใจกัน และสามารถช่วยกันทำ ช่วยกันสร้างสิ่งที่ต้องการ มีจะมีอุปสรรค แม้ความยากลำบากขัดขวางอยู่ก็ทำได้ ขอเพียงให้ร่วมมือ ร่วมใจกันจริงๆ แต่ทั้งนี้ ควรจะต้องเข้าใจด้วยว่า สถานการณ์ของประเทศ โดยส่วนรวมยังไม่แจ่มใสนัก

บันทึกประวัติศาสตร์ไทย พสกนิกรหลั่งไหลร่วมร้อง #เพลงสรรเสริญพระบารมี แด่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ที่สนามหลวง

ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะให้ทุกคนเข้าใจและเล็งเห็นสถานการณ์บ้านเมืองตามความเป็นจริง เวลานี้บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมอย่างรีบด่วน เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรจากพื้นภูมิประเทศ และจากกำลังงาน กำลังปัญญาของคนไทยเราทุกคนให้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้ จะได้นำไปสร้างเสริม ความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้านให้เพิ่มพูนมั่นคงยิ่งขึ้นโดยเร็ว

บันทึกประวัติศาสตร์ไทย พสกนิกรหลั่งไหลร่วมร้อง #เพลงสรรเสริญพระบารมี แด่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ที่สนามหลวง

เพื่อการนี้เราจะต้องวางโครงการพัฒนาอีกหลายอย่างโดยรีบด่วน ทั้งจะต้องดำเนินการโครงการนั้นๆ ให้สำเร็จผลโดยฉับพลัน จะลังเล หน่วงเหนี่ยวให้ชักช้าด้วยเหตุใดๆ ไม่ได้ เพราะจะทำให้เสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไปเปล่าๆ ซึ่งในยามนี้ จะต้องถือเป็นความเสียหาย

ทางที่เราจะช่วยกันได้ ก็คือ การทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือชาติบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระ

บันทึกประวัติศาสตร์ไทย พสกนิกรหลั่งไหลร่วมร้อง #เพลงสรรเสริญพระบารมี แด่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ที่สนามหลวง

ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ ก็เริ่มจะทำให้สำเร็จลุล่วงไปโดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความเมตตา ด้วยความปรองดองกัน และด้วยความปรารถนาดีต่อกัน ที่สุดผลงานของทุกคนนั้นจะไปรวมกันเข้าเป็นความสำเร็จและการพัฒนาถาวร ของประเทศชาติได้ไม่นานเกินคอย

บันทึกประวัติศาสตร์ไทย พสกนิกรหลั่งไหลร่วมร้อง #เพลงสรรเสริญพระบารมี แด่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ที่สนามหลวง

ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทย จงปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้ปราศจากภัยอันตราย และเหตุชั่วร้ายทุกสิ่ง บรรดาลให้แต่ละคนมี กำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา และกำลังความสามัคคี อันแข็งแกร่ง พร้อมเพรียง สามารถที่จะประกอบกรณียกิจนำพาประเทศชาติให้ดำเนินต่อไปโดยสวัสดี และสามารถที่จะธรรมรงค์อิสระภาพอธิปไตย พร้อมทั้งความเจริญร่มเย็นเป็นผาสุขของบ้านเมืองให้สถาวรอยู่ตลอดไป

ขอทุกท่านจงประสพแต่ความสุข อิ่มสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล และสิ่งที่พึงปรารถนาตลอดปีใหม่นี้ถ้วนหน้ากัน”.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Photopia Dream World Park

สวนสนุกดรีมเวิลด์ (Dream World Park) เนรมิต ‘โฟโตเปีย’ (Photopia) ดินแดนแห่งจินตนาการ

IKEA Thailand

อิเกีย (IKEA Thailand) ชวนคุณหนูๆ ร่วมโครงการประกวดวาดภาพตุ๊กตาผ้า