,

‘พระพุทธสัฏฐิสิริวัสสมงคล’ พระพุทธรูปนาคปรกปางมารวิชัยจัดสร้างโดยสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย ร่วมกับวัดบวรนิเวศวิหาร จัดสร้างพระพุทธรูปนาคปรกปางมารวิชัย “พระพุทธสัฏฐิสิริวัสสมงคล” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

พระพุทธสัฏฐิสิริวัสสมงคล พระพุทธรูปนาคปรกปางมารวิชัย จัดสร้างโดยสภากาชาดไทยร่วมกับวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และถวายเป็นพระราชกุศล

Buddha Red Cross

เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ และทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ครบ 40 ปี ในปีพุทธศักราช 2560 สภากาชาดไทย จึงร่วมกับวัดบวรนิเวศวิหาร จัดสร้างพระพุทธรูปนาคปรกปางมารวิชัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ว่า “พระพุทธสัฏฐิสิริวัสสมงคล” (พระ-พุด-ทะ-สัด-ถิ-สิ-ริ-วัด-สะ-มงคล) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันเสาร์ ที่มีความโดดเด่นด้านพุทธานุภาพในทางปกปักรักษาคุ้มครองจากภยันตรายทั้งปวง และให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ประดับที่ผ้าทิพย์ พระลอยองค์ขนาดความสูง 3 เซตติเมตร ทั้ง 3 เนื้อ และให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ ประดับที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูปบูชา ขนาด 9 นิ้ว และ 5 นิ้ว ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพุทธาภิเษก วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยอาราธนาพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงศิลชั้นสูง 10 รูปร่วมประกอบพิธีพุทธาภิเษกอันศักดิ์สิทธิ์

buddha-nacprk-statue-04

สภากาชาดไทยจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็น “ผู้ให้” เพราะความงดงามแห่งการให้ เป็นคุณค่าทางจิตใจที่มีคุณค่าแก่การส่งต่อ จึงขอร่วมเป็นสะพานบุญด้วยการเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญมหากุศลและรับ “พระพุทธสัฏฐิสิริวัสสมงคล” พระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย รุ่น เฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา ไว้เป็นที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคล รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

ทั้งนี้ ผู้บริจาคทุกท่านสามารถนำใบเสร็จจากกิจกรรมมหากุศลครั้งนี้ไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย สอบถามรายละเอียดได้ที่…ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โทร.0 2256 4440,0 2255 9911, 0 2251 1218 ต่อ 124

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

#ดูดวง! ดูดวงเดือนกันยายน โดยหมอช้าง ทศพร ศรีตุลา 16-30 กันยายน 2559

ไอโซบาร์ ตู้เย็นเคลื่อนที่แบบสะพายหลัง